Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu

Zakończenie modernizacji stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w Chrostowej

Utworzono dnia 28.10.2022

We wrześniu zakończono realizację inwestycji pn: „Poprawa gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w gminie Łapanów” – rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w msc. Chrostowa oraz rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Chrostowa. Inwestycja realizowana była w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 oraz w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Celem operacji była: Poprawa warunków życia mieszkańców całej gminy Łapanów poprzez przebudowę stacji ujęcia i uzdatniania wody w Chrostowej oraz poprawa środowiska naturalnego poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Chrostowej a przede wszystkim doprowadzenie jakości wody uzdatnionej, m.in. wartości „mętność” produkowanej wody do wymagań rozporządzenia w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodarczych. W ramach inwestycji dotyczącej stacji uzdatniania wody wykonano:
– wymianę 5 szt. przepustnic z napędami pneumatycznymi oraz montaż sondy mętności na ujęciu wody,
– wymianę 2 szt. pomp w przepompowni głównej wraz z rurociągami tłocznymi i armaturą oraz montaż sondy hydrostatycznej,
– montaż mieszadeł wolnoobrotowych w hydrocyklonach,
– montaż zestawu dozującego flokulant,
– naprawa ścian osadników pokoagulacyjnych,
– montaż osadników lamelowych oraz zgarniaczy osadu w osadnikach pokoagulacyjnych,
– montaż pomp osadu w osadnikach pokoagulacyjnych,
– przykrycie osadników pokoagulacyjnych konstrukcją namiotową,
– wymiana pomp przewałowych wraz z orurowaniem i niezbędnym osprzętem w studni pośredniej wody sklarowanej,
– wymianę złóż filtracyjnych w istniejących filtrach,
– wymianę ozaworowania filtrów z przepustnic ręcznych na przepustnice z napędem pneumatycznym,
– montaż przepływomierzy na każdym ciągu filtracyjnym z możliwością regulacji przepływu,
– przykrycie istniejących kanałów technologicznych kratami tworzywowymi – krytymi z wykończeniem antypoślizgowym,
– wymiana pompy płucnej,
– wydzielenie pomieszczenia chemicznego na generator dwutlenku chloru,
– przebudowa zbiornika popłuczyn na zagęszczacz osadów popłucznych i pokoagulacyjnych
– budowa dodatkowego zbiornika wody czystej o pojemności 300 m3 wraz z niezbędnymi rurociągami technologicznymi i miedzyobiektowymi,
– wykonanie automatyki i wizualizacji pracy stacji.

W ramach inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków wykonano:
– przebudowę istniejącej kraty ręcznej,
– przebudowę istniejącego osadnika Imhoffa na zbiornik uśredniający,
– budowę pompowni ścieków,
– budowę studni rozprężającej,
– budowę kompaktowej oczyszczalni ścieków z zastosowaniem złoża obrotowego.

Inwestycja realizowana była w trybie „zaprojektuj-wybuduj” przez Firmę SANTEX Kazimierz Czapka. Całość inwestycji kosztowała 4 612 698,00 zł. Dotacja z PROW – 1 914 347,00 zł. Dotacja z RFIL – 1 783 659,48 zł.

Modernizacja ujęcia wody

Utworzono dnia 28.10.2022, 12:31

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 31

W poprzednim tygodniu: 64

W tym miesiącu: 16

W poprzednim miesiącu: 376

Wszystkich: 5544