Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu

NABÓR NA STANOWISKO KONSERWATOR URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH W GZK KOBYLEC

Utworzono dnia 17.11.2022

Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu ogłasza nabór na stanowisko konserwatora urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

 1. Pracodawca:

Gminny Zakład Komunalny                                                              

Kobylec 64A

32-740 Łapanów

Emial: gzk@lapanow.pl

Tel: 14 613-45-15, 693-064-903

 

 1. Miejsce pracy:

Teren działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Kobylcu, teren Gminy Łapanów

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku
 4. Prawo jazdy kat. B,
 5. Wykształcenie co najmniej zawodowe, preferowane średnie techniczne
 6. Znajomość obsługi i konserwacji maszyn oraz urządzeń mechanicznych i elektrycznych
 7. Dyspozycyjność oraz predyspozycje do pracy zmianowej, w trudnych warunkach terenowych i pogodowych

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Chęć do pracy, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 2. Umiejętność pracy w zespole,
 3. Umiejętność dobrej organizacji pracy,

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1.  Wykonywanie prac eksploatacyjnych, remontowych oraz naprawczych na gminnej sieci wodociągowej;
 2. Eksploatacja stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków;
 3. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 4. Naprawa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
 5. Wymiana i montaż wodomierzy
 6. Usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 7. Wykonywanie poleceń zleconych przez Kierownika GZK

 

 1.  Warunki pracy na stanowisku:
 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Podanie o pracę
 2. Życiorys – curriculum vitae
 3. Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, stanie zdrowia pozwalającym na prace na danym stanowisku,

 

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych   osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów

 

 1. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego w Kobylcu (GZK Kobylec), pocztą elektroniczną na adres: gzk@lapanow.pl , lub pocztą tradycyjną na adres: Gminny Zakład komunalny w Kobylcu, Kobylec 64A, 32-740 Łapanów z dopiskiem „dotyczy naboru na konserwatora urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych”. –  do dnia 31-12-2022
 2. Dokumenty, które wpłyną do GZK Kobylec po powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 3. Po ogłoszeniu wyników osoby które nie zostały przyjęte, proszone są o odbiór dokumentów w terminie 7 dni. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie poddane zniszczeniu.

 

Kobylec, 17-11-2022

ZAŁĄCZNIKI:

 • Ogłoszenie o naborze
  Utworzono dnia 17.11.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • RODO
  Utworzono dnia 17.11.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Oświadczenia
  Utworzono dnia 17.11.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 8

W poprzednim tygodniu: 40

W tym miesiącu: 26

W poprzednim miesiącu: 241

Wszystkich: 9904